slajd01.jpgslajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


Realizacja zadania remontowego - Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach. Na inwestycję składają się następujące elementy:

oczyszczanie stawów,

remont pomostów i kładki,

remont i malowanie powłok tynkarskich ogrodzeń,

rewitalizacja zieleni na terenie parku.

Wykonana została kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów, w tym zabezpieczenie starodrzewu z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

 

Na terenie parku zaprojektowany została urozmaicony układ zieleni zawierający formy charakterystyczne dla XIX w. parków krajobrazowych tj.:

geometryczne partery formalne,

szpalery lip podkreślające obwodnicowy układ dróg parku,

ogrody wodne i przywodne,

ogródki bylinowe,

kolekcje roślin cebulkowych,

zespoły kwitnących krzewów (wg przesłanek historycznych stanowiły one ulubioną formę roślinności Aurelii Reymontowej- właścicielki parku).

kolekcje runa parkowego – podzielone na 3 zestawy o zróżnicowanych składach gatunkowych, które utworzą kolorowo kwitnące kobierce.

Należy zaznaczyć, że jest to pierwszy etap inwestycji.

W planach mamy jeszcze wykonanie alejek na terenie parku, remont oświetlenia, ale również budowę placu zabaw, boiska, elementów małej architektury parkowej oraz urządzeń edukacyjnych.

Projekt wykonało biuro projektowe ARAMIX z Sokołowa Podlaskiego.

Wykonawcą jest firma RENOVATORIUM Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej Mazur z Krakowa.

Zadanie realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatu Siedleckiego (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska ).

Koszt całości zadania to prawie 400 tys. zł brutto. Wspierającym nas serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że powyższe zamierzenia zdołamy przeprowadzić do końca, co uczyni obiekt lepiej przygotowanym do prowadzenia naszej statutowej działalności i podniesie atrakcyjność dla zwiedzających.

Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego "Reymontówka" w Chlewiskach
 
 
Powered by Phoca Gallery