slajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


Archiwum wybranych imprez

05.03 - 28.05.2021 - Wystawa Iza Staręga

 

IZA STARĘGA. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowniach prof. Mariana Stelmasika i Mikołaja Smoczyńskiego zrealizowała w 1991 r.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Siedlce. Autorka wielu wystaw indywidualnych m.in.: Galeria Kont, Lublin (1990); Galeria Arsenał, Poznań (1995); Dom Pracy Twórczej Reymontówka, Chlewiska (1999, 2005, 2009, 2014); Muzeum Regionalne w Siedlcach (2002); Galeria DAP Mazowiecka, Warszawa (2004); Galeria Farbiarnia, Warszawa (2006); Galeria Miejska Berdyczów, Ukraina (2007); Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa (2010); Porto Praga, Warszawa (2010); Galeria Kultura, Siedlce (2013); Galeria Atu, Lublin (2013); Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (2016); Galeria Xanadu, Warszawa (2017), Galeria "Wieża Ciśnień" CKiS w Koninie (2017), Galeria Xanadu, Warszawa (2018), „Twarzą w twarz” - Galeria Xanadu, Warszawa (2020).

Od 5 marca do 28 maja obrazy Izy Staręgi prezentowane będą w Galerii PARKING Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Wystawę będzie można oglądać na żywo z zachowaniem obostrzeń pandemicznych oraz on-line:
https://www.youtube.com/watch?v=VE1oI3D-TOk

W związku z pandemią, wernisaż wystawy odbędzie się terminie ustalonym przez organizatora tak, aby  wszyscy zainteresowani mogli w komfortowych warunkach obejrzeć prezentowane prace i spotkać się z autorką.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Iza Staręga Wystawa Galeria Parking

Iza Staręga Wystawa Galeria Parking

Kalendarz imprez 2021

 

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH DOMU PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA” W CHLEWISKACH w 2021 r.

Lp.         Nazwa imprezy  termin       Organizator     

1.

Wystawa malarstwa ze zbiorówDomu Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach w Galerii PARKING

18.01 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
2. Koncert „Zimowa opowieść” wykonaniuKwartetu Smyczkowego THE TIME QUARTETKoncert transmitowany online. 24.01 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach      
3. Koncert fortepianowy w wykonaniu Sylwii Orzechowskiej z cyklu „Młodzi , zdolni z Powiatu Siedleckiego”Koncert transmitowany online.  5.02  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach      
4. Wystawa malarstwa ze zbiorówFundacji POMOST im. Jacka Gołębiewskiegow sali biblioteki dworu.   Od 13.02 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach.       
5. Wystawa malarstwa ze zbiorów Domu Pracy  Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskachw Dużej Sali dworu.  Od 19.02 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
6. Wystawa malarstwa Izy Staręgi w GaleriiPARKING DPT ”Reymontówka”   5.03  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
7. Koncert fortepianowy w wykonaniuJoanny Różewskiej.Koncert transmitowany online z udziałem publiczności.  14.03  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
8. Koncert akordeonowy w wykonaniuSzymona Świerzewskiego z cyklu„Młodzi, zdolni z Powiatu Siedleckiego”.Koncert transmitowany online z udziałempubliczności.  26.03  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
9. Ogłoszenie Powiatowego KonkursuPlastycznego dla dzieci i młodzieży„Jak pies z kotem – po prostu przyjaźń…”  marzec  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
10. Powiatowe Warsztaty Plastyczne dlainstruktorów i nauczycieli z ośrodków kulturyPowiatu Siedleckiego.   13 – 14.04  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
11. Powiatowe Warsztaty Literackie dla młodzieży. 22 – 23.04 Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
12. Plener Rzeźbiarski i Warsztaty Rzeźby Ludowej dla młodzieży „Szkółka rzeźbiarska”.   30.04-8.05  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w ChlewiskachŚwietlica Gminnaw Kotuniu    
13. XXI Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyznw grze parami im. Andrzeja Warchoła. 1.05  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
14. Koncert młodych pianistów z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 3.05 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach.    
15. Majówka w Reymontówce – przegląd zespołów folklorystycznych Wschodniego Mazowsza. 23.05 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach.    
16. Powiatowy Dzień Dziecka.Rozstrzygnięcie Powiatowego KonkursuPlastycznego dla dzieci i młodzieży „Jak pies z kotem – po prostu przyjaźń…” 1.06  Starostwo Powiatowew Siedlcach,Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
17. Z cyklu „Duety artystyczne” – wystawa malarstwa Ilony i Mariusza Drabarków w Galerii PARKING DPT „Reymontówka” 4.06 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
18. Warsztaty Poetyckie – próby teatralnei interpretacja tekstów SGL „Witraż”. 14 – 15.06  Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
19. Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet.  20.06  Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach    
20. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji „Kocham Cię, ale….”   27.06-4.07  Starostwo Powiatowew Siedlcach,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach,Starostwo Powiatowew Oberhavel (Niemcy), Urząd Miasta Nevers(Francja)    
21. Ogólnopolskie Warsztaty Taneczne„Tap Dance” Ijriny Nowakowskiej    4 – 10.07  Studio Tańca Ijriny Nowakowskiej,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach     
22. Warsztaty Polonijne Polska- Białoruś. 10-17.07  Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach.    
23. Warsztaty Artystyczno Językowe dla dzieci(I turnus - dzieci w wieku 8 – 10 lat)  18 - 30.07 Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach.    
24. Warsztaty Artystyczno Językowe dla dzieci(II turnus - dzieci w wieku 9 – 11 lat)  1 - 13.08 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”w Chlewiskach.    
25. Warsztaty Artystyczno Językowe dla dzieci(III turnus - dzieci w wieku 11– 13 lat)  15-27.08 Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
26. Warsztaty Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. 6-11.0913-18.0920-25.09  Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowychw Warszawie,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach.          
27. Bezpłatne kursy języka angielskiego prowadzone przez amerykańskich nauczycieliz organizacji Global Volunteers w szkołach na terenie Siedlec i Powiatu Siedleckiego.  11-18.09I turnus  Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach,Organizacja Global Volunteers  MEDTRONIC              
28. Bezpłatne kursy języka angielskiego prowadzone przez amerykańskich nauczycieliz organizacji Global Volunteers w szkołach na terenie Siedlec i Powiatu Siedleckiego.  18.09-2.10II turnus  Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach,Organizacja Global Volunteers                
29. Bezpłatne kursy języka angielskiego prowadzone przez amerykańskich nauczycieliz organizacji Global Volunteers w szkołach na terenie Siedlec i Powiatu Siedleckiego. 2-16.10III turnus  Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach,Organizacja Global Volunteers               
30.  Mazowieckie Forum Animatorów Kultury. 25.09 Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach  
31. Z cyklu „Duety artystyczne” – wystawa malarstwa i plakatu Beaty i Mirosława Zdrodowskich 26.09  Dom Pracy Twórczej„Reymontówka” w Chlewiskach.  
32. Czytamy dzieła Władysława Reymonta„Opowiadania”Powiatowe Warsztaty Literackie. 30.09-1.10 Starostwo Powiatowew Siedlcach,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach           
33. Koncert z okazji XXX lat współpracyz Amerykańską Organizacją Global Volunteers. 10.10  Starostwo Powiatowew Siedlcach,Organizacja Global Volunteers,                      Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
 34. XXV Warsztaty Muzyczne – Orkiestra Politechniki Opolskiej  14-17.10   Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
35. „Pogwarki Poetyckie” z udziałem członków SGL „Witraż” i młodzieży ze szkół Powiatu Siedleckiego. 28-29.10 Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,DPT  „Reymontówka”w Chlewiskach.    
36. XXIII Międzynarodowy Plener Malarski„Sztuka bez granic – Barwy Niepodległości”  2-14.11 Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
37. Obchody Święta Niepodległości – koncert pianistyczny. 11.11  Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
38. Z cyklu „Duety artystyczne” – wystawa malarstwa i batiku Iwony Wyszatyckieji Stanisława Baja. 5.12 Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach    
39. Rozstrzygnięcie 44 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. 12.12 Ośrodek Studencki Limes w Siedlcach,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach          
40. Wigilia dla osób ubogich i samotnychz terenu Powiatu Siedleckiego.  17.12 Starostwo Powiatowew Siedlcach,Urząd Gminy Kotuń,Dom Pracy Twórczej„Reymontówka”w Chlewiskach          

 

Ponadto, przez cały rok w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach odbywać się będą:

- koncerty fortepianowe w wykonaniu nauczycieli i uczniów z PSM z Siedlec,

- PSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Zespołu Państwowych Ogólnokształcących,       

- Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II,

- Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku,

- bezpłatne zwiedzanie zabytkowego obiektu i wystaw znajdujących się w salach dworu oraz Galerii „Parking”,

 

05.02.2021 godz. 19:00 - Koncert online - Sylwia Orzechowska - fortepian

 

Koncert Mozart Chopin 2021

Sylwia Orzechowska fortepian

 

Miło nam przedstawić Państwu Sylwię Orzechowską. Młodą pianistkę, mieszkankę Powiatu Siedleckiego. W wieku 8 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia w Siedlcach, a później kontynuowała naukę w szkole muzycznej II stopnia. Każdą klasę ukończyła z wyróżnieniem. Reprezentowała szkołę na licznych koncertach i festiwalach. Brała udział w różnych kursach pianistycznych m. in. w Międzynarodowym Kursie Pianistycznym w Katowicach u prof. Andrzeja Jasińskiego i prof. Zbigniewa Raubo, Kursie Muzycznym Chopin-Górecki u prof. Janusza Olejniczaka, warsztatach pianistycznych podczas Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju.

 W roku 2020 z wyróżnieniem ukończyła ZSM II stopnia w Siedlcach w klasie fortepianu prof. Krzysztofa Rynkiewicza. Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Anny Organiszczak.

 

Program koncertu: 

W. A. Mozart - Sonata c-moll KV 457

F. Chopin - Nokturn Des-dur op. 27 nr 2

F. Chopin - Etiuda c-moll op. 25 nr 12

24.01.2021 - Koncert online "Zimowa opowieść"

Koncert 24 stycznia 2021 online

Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach - kanał YouTube

 

19.12.2020 - KONCERT ONLINE, III Mazowieckie Muzyczne Spotkania Bez Barier

 

III Mazowieckie Muzyczne Spotkania Bez Barier

link do kanału na którym będzie transmitowany koncert:

Fundacja Czas Sztuki - YouTube