slajd01.jpgslajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg

Wypoczynek letni dla dzieci w Chlewiskach 2022 - informacje > [terminy turnusów, program dnia, informacje]

KARTA KWALIFIKACYJNA 2022 do pobrania (PDF) > [prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu]

Regulamin kolonii 2022 (PDF) > [prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu]

PRZYPOMINAMY - terminy kolonii w roku 2022 :

26.06 - 8.07  |  17.07 - 29.07  |  31.07. - 12.08  | 14.08 - 26.08

Turnus rozpoczynamy zawsze w niedzielę o godz. 14.00  |  Kończymy ogniskiem z rodzicami w piątek o godz. 18.00

 Prosimy o dostarczenie karty kolonijnej dziecka tydzień przed rozpoczęciem turnusu za pomocą emaila.

Oryginał można dostarczyć w dniu rozpoczęcia turnusu.

KOLONIŚCI! nie zapomnijcie zabrać ze sobą sprzętu do gry w tenisa ziemnego (rakiety i buty)

oraz stroju na basen kąpielowy :-)Artykuły

Protokół z rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Jak pies z kotem – po prostu przyjaźń…”

 

Starostwo Powiatowe w Siedlcach i Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach są organizatorami Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Jak pies z kotem – po prostu przyjaźń…”

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Starosta Siedlecki – Karol Tchórzewski.

Na konkurs nadesłano 176 prac plastycznych z 14 szkół, świetlic i gminnych ośrodków kultury Powiatu Siedleckiego.

Jury w składzie:

 1. Marek Błaszczyk – Dyrektor DPT „Reymontówka” w Chlewiskach

 2. Anna Kazimierczak - Sołoducha - Starostwo Powiatowe w Siedlcach

 3. Urszula Gawinkowska – DPT „Reymontówka” w Chlewiskach

 4. Anna Prokurat – DPT „Reymontówka” w Chlewiskach

 5. Beata Zdrodowska – instruktor ds. kultury DPT „Reymontówka” w Chlewiskach

przyznało nagrody i wyróżnienia w konkursie.

Komisja konkursowa przy wyborze najlepszych prac brała pod uwagę: inwencję twórczą i pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu, walory artystyczne, swobodę w posługiwaniu się wybranymi technikami plastycznymi oraz staranność wykonania i estetykę prac.

Jury po obejrzeniu wszystkich 176 prac, przyznało nagrody oraz wyróżnienia w kategorii A, i B. W kategorii C jury postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody i nie przyznawać wyróżnień.

 

 • Kategora A (uczniowie klas I – III)

 • Nagrody:

Wiktoria Kowal – Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach

Jakub Borysiak – Zespół Szkół w Łysowie

Bartosz Wiliński – Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie

 

 • Wyróżnienia:

Fabian Ławecki – Szkoła Podstawowa w Krześlinie

Aleksandra Troć – Szkoła Podstawowa w Kotuniu

Hanna Karabin – Szkoła Podstawowa w Kotuniu

Alicja Olszewska – Szkoła Podstawowa w Czuryłach

Nikola Marciniak – Świetlica Środowiskowa w Kotuniu

Małgorzata Kościesza – Szkoła Podstawowa w Strzale

 

 • Kategoria B (uczniowie klas IV – VI)

 • Nagrody:

Katarzyna Piątek – Szkoła Podstawowa w Krześlinie

Natan Osiniak – Szkoła Podstawowa w Krześlinie

Karolina Walas – Szkoła Podstawowa w Strzale

Michalina Piekarz – Szkoła Podstawowa w Strzale

 

 • Wyróżnienia:

Lena Gawron – Szkoła Podstawowa w Strzale

Alicja Warecka – Szkoła Podstawowa w Łysowie

Adam Rytel – Szkoła Podstawowa w Strzale

Wiktoria Mucha – Szkoła Podstawowa w Łysowie

 

 • Kategoria C (uczniowie klas VII – VIII)

 • Nagrody:

Alicja Aniołek – Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale

Zuzanna Chodowska – Świetlica Środowiskowa Kotuniu

Magdalena Jastrzębska – Szkoła Podstawowa w Śmiarach

Zofia Mlonek – Szkoła Podstawowa w Krześlinie

 


Wręczenie laureatom konkursu nagród i wyróżnień nastąpi 1 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach podczas Powiatowego Dnia Dziecka.