slajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


Wypoczynek letni dla dzieci w Chlewiskach w 2021 roku

 

Informacje  dotyczące kolonii - terminy turnusów w Chlewiskach:

 

  • I turnus w Chlewiskach - 28.06.2021 (rozpoczęcie poniedziałek godz. 10.00) - 9.07.2021 (zakończenie piątak godz. 18.00)

uczestnicy młodzież 14-17 lat

  • II turnus w Chlewiskach - 18.07.2021 (rozpoczęcie niedziela godz. 14.00) - 30.07.2021 (zakończenie piątak godz. 18.00)

uczestnicy dzieci 9-10 lat

  • III turnus w Chlewiskach - 01.08.2021 (rozpoczęcie niedziela godz. 14.00) - 13.08.2021 (zakończenie piątak godz. 18.00)

uczestnicy dzieci 11-12 lat

  • IV turnus w Chlewiskach 15.08.2021 (rozpoczęcie niedziela godz. 14.00) - 27.08. (zakończenie piątak godz. 18.00)

uczestnicy dzieci 12-14 lat

 

Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” Chlewiska 22, 08-130 Kotuń

 

 Nr konta bankowego:

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” Chlewiska 22, 08-130 Kotuń

Bank PEKAO S.A. Oddział Warszawa nr 76 1240 6292 1111 0011 0104 1963

 

Warunkiem pobytu uczestnika na koloniach jest dokonanie opłaty za pobyt w kwocie: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w tym:

- przedpłatę w kwocie 500 zł należy dokonać w terminie do dnia 15.05.2021 r.

- pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

Kartę kwalifikacyjną uczestnika prosimy dostarczyć również najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

 

Uwaga! Nieterminowe dostarczenie karty kolonijnej skutkuje brakiem ubezpieczenia uczestnika.

 

Program kolonii - codziennie od poniedziałku do piątku:

  • nauka języka angielskiego prowadzona przez lektorów amerykańskich i polskich,

  • zajęcia taneczne,

  • zajęcia plastyczne, teatralne,

  • zajęcia sportowe (basen).

 

Program dnia:

7:30 pobudka

7:35 gimnastyka poranna

8:00 toaleta poranna

8:30 śniadanie

9:30 - 11:10 język angielski

11:20 - 13:20 język angielski

13:30 obiad

14:30 zajęcia sportowe (basen) / zajęcia taneczne

16:30 podwieczorek

16:45 - 18:20 zajęcia plastyczne / teatralne

18:30 kolacja

20:00 zajęcia kulturalno - rozrywkowe

21:30 toaleta wieczorna

22:00 cisza nocna