slajd01.jpgslajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Dom Pracy Twórczej Reymontówka       Dom Pracy Twórczej Reymontówka       Dom Pracy Twórczej Reymontówka

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja ,,Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach"

 

mająca na celu ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie dworu i parku w Chlewiskach oraz umożliwienie poprawy atrakcyjności turystycznej dla potrzeb lokalnej społeczności poprzez odtworzenie zabytkowego ogrodzenia od strony frontowej”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

Zakres operacji: remont ogrodzenia strona frontowa na słupkach murowanych

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja ,,Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach"

mająca na celu ,,Umożliwienie poprawy atrakcyjności turystycznej zabytkowego parku w Chlewiskach poprzez modernizację oświetlenia”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Zakres operacji: Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach poprzez wymianę lamp parkowych na lampy z ledowymi źródłami światła, zainstalowaniu reflektorów podświetlających stawy oraz uzupełnieniu linii kablowej oświetleniowej zasilającej punkty świetlne

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 Operacja ,,Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach"

 

mająca na celu ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie zabytkowego parku w Chlewiskach w małą architekturę ogrodową. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej XIX wiecznego zespołu dworsko – parkowego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Przewidywane wyniki operacji: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

 Zakres operacji: wyposażenie terenu zabytkowego parku w Chlewiskach w ławki parkowe z oparciem i montażem - 26 szt., kosze parkowe wraz  z montażem – 15 szt., stojaki na rowery z montażem – 2 szt. i podpory pnączy – pergole z fundamentami – 6 szt.