slajd02.jpgslajd03.jpgslajd04.jpgslajd06.jpgslajd07.jpgslajd08.jpgslajd10.jpgslajd12.jpgslajd13.jpgslajd14.jpg


Informacja o zawieszeniu imprez oraz i wpłat za kolonie letnie 2020

 


INFORMACJA - KOLONIE LETNIE 2020

Szanowni Państwo,

Prosimy o wstrzymanie się z przedpłatami na kolonie letnie 2020. Listy zapisów pozostają aktualne. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować o tym czy kolonie się odbędą. Było bardzo duże zainteresowanie przyjazdem amerykańskich woluntariuszy.

Proszę zostać w domu. Dziękujemy naszej Służbie Zdrowia!

Życzę wszystkim dużo zdrowia.

Marek Błaszczyk


 


Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach informuje o zawieszeniu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 92 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r.) organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.


 

 

 

 

RODO - informacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach jest Dyrektor, adres: Chlewiska 22, 08-130 Kotuń, adres e-mail: reymontowka [@] reymontowka.art.pl , tel. 25 642 01 01.

II. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 – jest Pani Ewa Borzyńska. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod [@] reymontowka.art.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Dom Pracy Twórczej Reymontówka       Dom Pracy Twórczej Reymontówka       Dom Pracy Twórczej Reymontówka

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja ,,Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach"

 

mająca na celu ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie dworu i parku w Chlewiskach oraz umożliwienie poprawy atrakcyjności turystycznej dla potrzeb lokalnej społeczności poprzez odtworzenie zabytkowego ogrodzenia od strony frontowej”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

Zakres operacji: remont ogrodzenia strona frontowa na słupkach murowanych

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja ,,Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach"

mająca na celu ,,Umożliwienie poprawy atrakcyjności turystycznej zabytkowego parku w Chlewiskach poprzez modernizację oświetlenia”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Zakres operacji: Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach poprzez wymianę lamp parkowych na lampy z ledowymi źródłami światła, zainstalowaniu reflektorów podświetlających stawy oraz uzupełnieniu linii kablowej oświetleniowej zasilającej punkty świetlne

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 Operacja ,,Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach"

 

mająca na celu ,,Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie zabytkowego parku w Chlewiskach w małą architekturę ogrodową. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej XIX wiecznego zespołu dworsko – parkowego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Przewidywane wyniki operacji: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

 Zakres operacji: wyposażenie terenu zabytkowego parku w Chlewiskach w ławki parkowe z oparciem i montażem - 26 szt., kosze parkowe wraz  z montażem – 15 szt., stojaki na rowery z montażem – 2 szt. i podpory pnączy – pergole z fundamentami – 6 szt. 

 

01.05.2018, godzina 16:00 - Muzyczna majówka w Reymontówce

 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

1 maja 2018 roku, godz. 16.00

 

Muzyczna majówka w Reymontówce

 

wystąpią uczniowie:

 Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach

 Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

 z klasy fortepianu Krzysztofa Rynkiewicza

 

 

Program:

 

Franz Schubert – Impromptu As-dur op.142 nr 2

wyk. Kacper Jastrzębski – uczeń I roku PSM II st. w Siedlcach

 

Ludwig van Beethoven – Sonata d-moll op. 31 nr 2 „Burza” cz. I

wyk. Magdalena Nogańska – uczennica IV roku PSM II st. w Siedlcach

 

Ludwig van Beethoven – Sonata d-moll op. 31 nr 2 „Burza” cz. II i III

wyk. Sylwia Orzechowska – uczennica IV roku PSM II st. w Siedlcach

 

Fryderyk Chopin – Polonez As-dur op. 53

wyk. Piotr Mikułowski – uczeń V roku PSM II st. w Siedlcach

 

Claude Debussy – Claire de lune (Światło księżyca)

Sergiej Rachmaninow – Etiuda-obraz Es-dur op. 33 nr 6

wyk. Agnieszka Grala – uczennica VI roku PSM II stopnia w Sulejówku

Michał Wiśniewski w Reymontówce

 

Dom Pracy Twórczej Reymontówka

W dniu 25 czerwca 2013 roku młodzież z dwóch zaprzyjaźnionych powiatów: siedleckiego i Oberhavel (w Niemczech) nagrała utwór Keine Grenzen z udziałem wokalisty Zespołu „Ich Troje” – Michała Wiśniewskiego. 

Pomysł wspólnego nagrania powstał podczas obchodów 10 – lecia współpracy Brandenburgii i Województwa Mazowieckiego. Obchody te organizowane były w Powiecie Oberhavel, jako miejscu, gdzie współpraca z partnerem polskim – powiatem siedleckim od wielu lat rozwija się wzorcowo.
Patronat nad przedsięwzięciem objął marszałek Woj. Mazowieckiego – Adam Struzik. Próby do nagrania dla młodzieży z Niemiec i Polski trwały od 23 czerwca w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Grupę polskiej młodzieży z Powiatu Siedleckiego przygotowała Dorota Todorska. Ze strony polskiej w nagraniu wzięli udział:

Natalia Sisik - Stok Lacki
Maria Osińska - Seroczyn
Piotr Gozdek -  Siedlce
Julia Jaroszczyk - Kotuń
Irena Kosińska - Skórzec
Magdalena Kmiotek  - Domanice

Na samo nagranie przyjechał też pomysłodawca projektu – Starosta Powiatu Oberhavel – Karl Heinz Schröter, dla którego piosenka ta stanowi motto dla działalności i współpracy polsko – niemieckiej. Studio nagrań udostępnił Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.